Besiktningsprocessen vid due diligence

Ordnad process ger bra besiktning

Företagsbesiktning är en arbetsprocess med fem steg:

Arbetsprocessen anpassas till de verkliga förutsättningarna för affären, bland annat i förhållande till målen, tidsramar, risker och information. En besiktningsprocess är flexibel och skräddarsydd, inte en standard som kan användas för alla affärer.

(Klicka på processtegen i bilden ovan för mer information.)