Besiktningsprocessen vid due diligence

Ordnad process ger bra besiktning

Företagsbesiktning är en arbetsprocess med fem steg:

[one_fifth][simple_tooltip content=’I förberedelsen planera utföraren av besiktningen arbetet tillsammans med beställaren – bland annat besiktningens mål, risker och andra förutsättningar för arbetet. ’][/simple_tooltip][/one_fifth][one_fifth][simple_tooltip content=’Informationsinsamlingen innebär att utföraren begär upplysningar från målföretaget.
’][/simple_tooltip][/one_fifth][one_fifth][simple_tooltip content=’Dokumentation och information från målföretaget analyseras för att hitta riskerna i företaget och för affären.
’][/simple_tooltip][/one_fifth][one_fifth][simple_tooltip content=’Efter analysen sammanställer utföraren av besiktningen de hittade riskerna i en rapport till beställaren.
’][/simple_tooltip][/one_fifth][one_fifth_last][simple_tooltip content=’Att verkställa en företagsbesiktning innebär att hittade risker hanteras genom prisjustering, avtal eller planering. Om riskerna är för allvarliga stoppas affären. ’][/simple_tooltip][/one_fifth_last]

Arbetsprocessen anpassas till de verkliga förutsättningarna för affären, bland annat i förhållande till målen, tidsramar, risker och information. En besiktningsprocess är flexibel och skräddarsydd, inte en standard som kan användas för alla affärer.

(Klicka på processtegen i bilden ovan för mer information.)