Företagsbesiktning

Har du koll på affären?

Näringslivets förändringstakt och komplexitet ökar. Det blir allt svårare att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer.

Företagsbesiktning (due diligence) gör företagare för att hantera osäkerhet och skapa värde i större affärer. Besiktningen innebär att identifiera, utvärdera och hantera risker inför förhandling och beslut.

Företagsbesiktning är ett detektivarbete. Det krävs att lägga pussel och lösa mysterier, snarare än att få absoluta sanningar serverade på fat. Framgångsrik besiktning bygger på en bra arbetsprocess och rätt verktyg, mot en bakgrund av goda kunskaper och erfarenhet. Den här webbplatsen samlar resurserna du behöver för effektivare och säkrare företagsbesiktning.