DDboken

Guiden till företagsbesiktning

Due diligence - besiktning av företag

Due diligence – besiktning av företag, Robert Sevenius (Sanoma 2013)

Aldrig tidigare på svenska har företagsbesiktning beskrivits på ett så omfattande och djupgående sätt som i boken Due diligence – besiktning av företag. Det är den definitiva referensboken för alla frågor som rör företagsbesiktning i Sverige, bland annat beskrivs besiktningens bakgrund, syfte, process och förutsättningar men här finns också de praktiska verktygen för att beställa och genomföra besiktningar.

Utgångspunkten för boken är företagsbesiktningens funktion och användning vid företagsförvärv. Den beskriver arbetsprocessens fem steg, från förberedelse till implementering. Dessutom behandlas de rättsliga och praktiska förutsättningarna för besiktning utförligt. Boken innehåller ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer för företagsbesiktning. På så vis bildar boken både en allmän grund för kunskaper om företagsbesiktning och en användbar verktygslåda för besiktningsprojekt.

Boken kan köpas här eller på närmaste nätbokhandel.