Förbereda

 

 

FÖRBEREDA EN FÖRETAGSBESIKTNING

I förberedelsen fastställer man de konkreta målen för besiktningen och bedömer var de huvudsakliga riskerna finns. Mål och risker leder arbetet som utföraren, besiktningskonsulter och intern kompetens, ska genomföra. Även andra ramar för besiktningen sätts.

I förberedelsen planerar beställaren arbetet tillsammans med utföraren. Förberedelsen av besiktningsprojektet har nära samband med strategisk analys inför ett företagsförvärv eller annan affärsutveckling.

I detta steg ingår även upphandlingen av besiktningstjänster från konsulter. Besiktningskonsulterna och beställaren kommer tillsammans överens om förutsättningarna för besiktningen i ett uppdragsavtal och en besiktningsplan.

Under förberedelsesteget planeras besiktningens omfattning och inriktning. Planeringen dokumenteras i en besiktningsplan (”scope of works”). Beställaren och konsultföretagen sluter även uppdragavtal (”engagement letter”).

Huvudsakliga aktiviteter i förberedelsen:

  • Konkretisera målen för förvärvet
  • Bedöm transaktionens övergripande risker
  • Upphandla konsulter och träffa ett uppdragsavtal
  • Bestäm besiktningens omfattning och inriktning
  • Planera besiktningsprojektet

Nästa steg: Samla Information