Träning

Träning i due diligence

Många företagare och anställda är involverade i några få besiktningar under sitt yrkesliv. Det är en unik situation och det finns inte många tillfällen att träna in arbetssätt och riskhantering. Här samlas några resurser som hjälper till att öva upp färdigheterna inför en företagsbesiktning.

Videor

 

https://www.youtube.com/watch?v=13ptBAN2l3U

Presentationer