Riktlinjer för arbetet

Det finns fyra aktörer i arbetsprocessen vid företagsbesiktning. Det är köparföretaget som beställer en besiktning. Det är besiktningskonsulten som genomför arbetet. Det är säljarföretaget som godkänner att besiktningen genomförs och det är målföretaget som blir genomlyst i besiktningen.

Dessa fyra aktörer har olika roller i arbetet och behöver noga tänka igenom hur de ska förhålla sig till de utmaningar och rättsliga risker som företagsbesiktningen innebär. Nedan finns fyra utkast till policyer för aktörerna som kan var en början till att utveckla ett förhållningssätt till besiktningsprocessen och övriga aktörer.