Om

Företagsbesiktning.se är en resurs för företag och individer involverade i företagsbesiktning. Den vänder sig till konsulter som utför besiktning, beställare av besiktningstjänster, företag som granskas i en besiktning samt säljare av företag. Företagsbesiktning.se har till mål att:

  • Informera om företagsbesiktning och due diligence
  • Utbilda och träna färdigheter inom företagsbesiktning
  • Erbjuda verktyg för företagsbesiktning

Bakom företagsbesiktning.se står Robert Sevenius, affärsjurist med  många års erfarenhet av företagsbesiktning med finansiell och legal utgångspunkt. Han är författare till boken Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013) samt många artiklar och böcker om företagsbesiktning, företagsförvärv, bolagsstyrning med mera.

Robert kan kontaktas eller följas via LinkedIn eller Twitter.