Checklistor för informationsinsamling

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan (checklistan, frågelistan, dokumentlistan).

Listan används för att samla in information som är det andra steget i en företagsbesiktning. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Nedan finns informationslistor för kommersiell, finansiell och legal besiktning. Tillsammans omfattar de samtliga delområden som normalt behöver granskas i en sedvanlig företagsbesiktning. Informationslistor ska anpassas till affären och företaget.

Kommersiell företagsbesiktning 

Informationslista Kommersiell företagsbesktning Information request list commercial due diligence

Informationslistan är 14 sidor och grupperad i 6 delområden.  Uppdaterad 2019. Beställ.

Finansiell företagsbesiktning

Informationslista Finansiell företagsbesktning Information request list financial due diligence

Informationslistan är 10 sidor och grupperad i 8 delområden. Uppdaterad 2019. Beställ.

Legal företagsbesiktning

Informationslista Legal företagsbesktning Information request list legal due diligence

Informationslistan är 8 sidor och grupperad i 12 delområden. Uppdaterad 2019. Beställ.