Rapportera

 

RAPPORT FRÅN FÖRETAGSBESIKTNING

Rapporteringen vid företagsbesiktning kan vara mycket omfattande men både beställaren och utförarna strävar normalt sett mot att skapa användbara och kortfattade rapporter. Det finns flera format för avrapportering av besiktningsarbete: från sammanfattade rapporter till muntlig rapportering under hand.

Särskilt sammanfattning av rapporter är central del av företagsbesiktning eftersom den ska bilda en aktivitetsplan för de allra viktigaste iakttagelserna. En sammanfattning bör vara strukturerad i tre delar: Iakttagelse, Konsekvens, Rekommendation.

Ibland samordnas rapporteringen från flera besiktningsformer till ett dokument och presenteras vid ett tillfälle. Många gånger har utförarna av besiktningen ett ostrukturerat underlag och arbetspapper, vilket inte redovisas för beställaren.

Huvudsakliga aktiviteter i rapportering:

  • Anpassa rapportformat till beställarens behov
  • Koordinera rapportskrivning i projektet
  • Avstämning av slutsatser med informationslämnare
  • Muntlig presentation av rapporten
  • Utformning av skriftlig rapport

Nästa steg: Verkställa