Verkställa

 

VERKSTÄLLA EN FÖRETAGSBESIKTNING

Verkställandet, eller implementering, av företagsbesiktning innebär att besiktningens iakttagelser och rekommendationer hanteras av beställaren före, under och efter transaktionen. Framförallt kan iakttagelserna implementeras genom prisjusteringar, avtalsvillkor och integrationsaktiviteter. Väsentliga risker som man inte anser sig kunna hantera kan leda till att transaktionen avbryts. Ibland är reaktionerna på besiktningskonsulternas iakttagelser att begära en fördjupad besiktning (det vill säga man går tillbaka till informationsinsamling och analys) eller att helt enkelt lämna iakttagelsen utan åtgärd.

Verkställandet av besiktningens resultat sker genom att beställarens styrelse tar beslut om att slutföra eller avbryta transaktionen, alternativt att man justerar de ursprungliga affärsplanerna. Därutöver verkställs besiktningens resultat genom att beställarsidans förhandlare använder identifierade risker som argument i förhandlingen med motparten för att det slutliga avtalet ska få en bättre utformning och anpassning till den faktiska risksituationen.

Normalt sett hanteras iakttagelserna alltså på något av följande tre sätt:

(1) Priset eller betalningen justeras
(2) Avtalet anpassas, särskilt garantier eller struktur
(3) Integration och planer förbereds i detalj

Avgörande risker som parterna inte förmår hantera leder till att transaktionen avbryts (så kallade transaktionshinder, ”dealbreaker”). Ibland behöver en fördjupad besiktning av enskilt betydelsefull risk göras, men ibland väljer beställaren att helt enkelt lämna iakttagelser från besiktningen därhän.

Huvudsakliga aktiviteter i verkställandet:

  • Beslut om att genomföra eller inte genomföra affären
  • Förhandling med säljaren om affärens pris och villkor
  • Planering av integrationen av företagen

Tillbaka till Process