Startsida

Med vem och med vad har du gjort affärer idag?

Näringslivets komplexitet och förändringstakt ökar. Det är svårt att veta vem och vad man gör affärer med. Information och försiktighet är inte bara grunden för sunt företagande, det är också första steget för all affärsutveckling. Företagsbesiktning (”due diligence”) är en metod för företagare att hantera osäkerhet och skapa avkastning i verksamhetens investeringar och transaktioner.

Företagsbesiktningen innebär att identifiera, utvärdera och hantera risker vid företagsaffärer och andra strategiska beslut. Metoden baseras på risk, kontroll, beslut och ansvar. Besiktningen har en särpräglad process och tillämpar unika verktyg.

Företagsbesiktning är ett detektivarbete. Men det kräver mer än ett logiskt och undersökande sinnelag. Arbetet bygger på ingående förkunskaper, bra arbetsverktyg och smidig projektledning. Här på Företagsbesiktning.se samlas kunskap och verktyg som gör företagsbesiktning effektivare och säkrare.