Köpvillkor

VILLKOR VID BESTÄLLNING AV INFORMATIONSLISTOR

Dessa villkor gäller vid beställning av dokumentmallar för företagsbesiktning från företagsbesiktning.se.

PRISER OCH BETALNING

Informationslistorna i pdf-version kostar 106 kronor. I priset ingår 6 % moms på beloppet 100 kronor.  Samtliga mallar i pdf-version kostar 265 kronor och i word-version 530 kronor (inklusive moms).

Förskottsbetalning erläggs via Swish till Swish nummer 123 157 38 07.

LEVERANS

Leveransen av informationslistan sker inom 24 timmar från att betalning registerats via Swish. Leverans sker via e-post till den av beställaren angivna e-postadressen.

Vid eventuell försening frånsägs eventuellt ersättningsansvar till beställaren på grund av skada som uppkommit av förseningen. Beställaren har rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

UPPHOVSRÄTTT

Informationslistorna är skyddade av lagen (1960:720) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kopiering, återgivande och spridning utan godkännande från rättsinnehavaren är förbjudna.

Listorna överlåts på villkor att de endast får användas av beställaren inom ramen för dennas verksamhet. Det åligger beställaren att se till att spridning av informationslistor som leder till otillåtet nyttjande inte sker.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till rättsinnehavaren.

ÅNGERRÄTT

Det föreligger ingen ångerrätt eftersom varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

INTEGRITET

När du lägger din beställning uppger du vissa personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få den information som registrerats om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. I så fall vänligen kontakta oss via e-post.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Företagsbesiktning.se har tagit fram Informationslistorna i syfte att underlätta för företagare och föreningar.  Företagsbesiktning.se ansvarar emellertid inte för hur Informationslistan används eller för eventuella följder av att handlingar inspirerade av Informationslistan inte blir korrekta. Användaren är alltid ansvarig för sina aktiviteter och skall söka råd från professionell rådgivare vid tveksamhet. Användning av listorna ersätter inte juridisk analys och rådgivning. Beställaren och varje användare är i och med ingåendet av detta avtal att informationslistorna är generella exempel och ska anpassas till den ifrågavarande situationen och användningen.

Företagsbesiktning.se gör från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar informationslistorna och tar gärna emot kommentarer kring listorna.

Företagsbesiktning.se och rättighetsinnehavaren tar inget ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av tillgängliga informationslistor.

REKLAMATION

Reklamation sker genom kontakt via e-post till info@företagsbesiktning.se för vidare behandling. Bilägg kvittot så leveransen kan identifieras.