Dokumentlista

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan (checklistan, frågelistan, dokumentlistan).

Listan används för informationsinsamling som är det andra steget i en företagsbesiktning. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Nedan finns generella informationslistor för kommersiell, finansiell och legal besiktning. Tillsammans omfattar de samtliga 26 delområden som normalt behöver granskas i en sedvanlig företagsbesiktning. Informationslistor ska alltid anpassas till situationen och målföretaget.

Beställ checklistan genom att klicka på bilden.

Kommersiell företagsbesiktning 

Informationslista Kommersiell företagsbesktning Information request list commercial due diligence

Informationslistan är 14 sidor och grupperad i 6 delområden. Uppdaterad augusti 2018. Beställ.

Finansiell företagsbesiktning

Informationslista Finansiell företagsbesktning Information request list financial due diligence

Informationslistan är 10 sidor och grupperad i 8 delområden. Uppdaterad augusti 2018. Beställ.

Legal företagsbesiktning

Informationslista Legal företagsbesktning Information request list legal due diligence

Informationslistan är 8 sidor och grupperad i 12 delområden för besiktning. Uppdaterad augusti 2018. Beställ.