Checklistor för informationsinsamling

Rätt verktyg för företagsbesiktning

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan , som också gå under namn som checklistan, frågelistan, dokumentlistan och DD-listan.

Listan används för att samla in information (steg två i DD-processen). Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Beställ informationslistor för företagsbesiktning.