Informationslista för legal företagsbesiktning

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan (checklistan, frågelistan, dokumentlistan). Den används för informationsinsamling som är det andra steget i en företagsbesiktning. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Beställ checklistan genom att klicka på bilden.

Legal företagsbesiktning

Informationslista Legal företagsbesktning Information request list legal due diligence

Informationslistan är 8 sidor och tar upp 12 delområden för besiktning.