Informationslista för finansiell företagsbesiktning

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan (checklistan, frågelistan, dokumentlistan). Den används för informationsinsamling som är det andra steget i en företagsbesiktning. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Beställ checklistan genom att klicka på bilden.

Finansiell företagsbesiktning

Informationslista Finansiell företagsbesktning Information request list financial due diligence