Informationslistor

Ett grundläggande verktyg för företagsbesiktning är informationslistan (checklistan, frågelistan, dokumentlistan). Den används för informationsinsamling som är det andra steget i en företagsbesiktning. Informationslistan är ett dokument med många funktioner: den fungerar som minneslista, mötesagenda, intervjuguide, plocklista för dokumentation, informationsstruktur för datarum,  rapportmall med mera.

Här finns generella informationslistor för kommersiell, finansiell och legal besiktning. Tillsammans omfattar de samtliga delområden som normalt behöver granskas i en sedvanlig företagsbesiktning. Informationslistor ska alltid anpassas till situationen och målföretaget.

Kommersiell företagsbesiktning 

Informationslista Kommersiell företagsbesktning Information request list commercial due diligence

Finansiell företagsbesiktning

Informationslista Finansiell företagsbesktning Information request list financial due diligence

Legal företagsbesiktning

Informationslista Legal företagsbesktning Information request list legal due diligence