Arbetsprocessen i företagsbesiktning

En god ordning i besiktningsarbetet

Företagsbesiktning är en arbetsprocess som delas in i fem steg:

Processen är inte skriven i sten utan anpassas till de faktiska omständigheterna, bland annat i förhållande till syftet, riskerna och informationen som finns tillgänglig. Det är vanligt att arbetsmomenten går upp i varandra och växelverkar. En flexibel hållning till besiktningsprocessen är nödvändig, men det förtar inte vikten av noggrann planering och förberedelse. Alla komplexa skeenden innebär i viss mån att man får ”uppfinna hjulet medan man rullar”.

Arbetet läggs upp som ett projekt, med bestämd start- och slutpunkt. Projektet behöver ledning, budget och deltagare. I ett väl ordnat projekt känner alla till vad som ska göras och ingenting faller mellan stolarna. Ett förberett och dokumenterar projekt kan också följas upp så att alla involverade personer kan dra lärdom av framgång och misslyckande.

Mer om arbetsprocessen.